رولیک نوار نقاله

رولیک نوار نقاله همان گونه که از اسمش پیداست جهت هدایت نوار نقاله و تسریع در حرکت تسمه نقاله استفاده میشود.

رولیک نقاله در دو نوع تولید می گردد: فلزی، تفلونی
گاهی رولیک نوار نقاله با دو کارایی در نقاله عمل می کند:
1ـ رولیک جهت هدایت نوار نقاله
2ـ رولیک، تسمه نقاله را به صورت یو (u) به حرکت در می آورد