3. غلطک پنوماتیک

درباره غلتک های پنو ماتیک

فشار یکنواخت را در تمام عرض لاستیک ها ایجاد می کند
غلتک های پنوماتیک ، که گاهی اوقات غلطک های پنوماتیک نامیده می شوند ، نوعی قلتک بزرگ و سوار با چند ردیف پلاستیکی در قسمت جلو یا عقب هستند. لاستیک های پلاستیکی 80٪ پوشش و فشار یکنواخت را در تمام عرض تایرها ایجاد می کنند.

آنها معمولاً برای روسازی استفاده می شوند و می توانند به صاف کردن سطوح کمک کنند ، اما همچنین برای روسازی های قیری سرد یا مخلوط سرد و لایه های خاک شل نیز بسیار مناسب هستند.