2. غلطک های شبکه ای یا مشبک

درباره غلتک های مشبک

غلطک های مشبک نوعی غلتک هستند که دارای شبکه ای از میله های فولادی هستند که الگویی شبیه شبکه بر روی درام فولادی ایجاد می کنند. شبکه نیز ممکن است برای فشار بیشتر تماس با بلوک های بتنی یا اتصالات فولادی بالاست. این نوع غلطک ها عموماً در پشت تراکتور یا ماشین سنگین دیگر کشیده یا کشیده می شوند.

طراحی شبکه بر روی درام سیلندر باعث ایجاد فشار زیاد با عمل ورز دادن کمی در کار تراکم می شود. به همین دلیل ، آنها بیشتر در خاکهای با درجه خوب و درشت ، سنگهای هوازدگی و برای جاده های زیرزمینی و زیر پایه مناسب هستند.