رولیک راهنما

در بسیاری موارد و به دلایل مختلف تسمه نقاله ممکن است درست کار نکند. در این گونه موارد استفاده از رولیک های عمودی با دسته های معلق امکان پذیر است که عموما به رولیک های راهنمای تسمه معروف هستند.

با این حال که نیروی بین رولیک ها و تسمه به لبه های تسمه آسیب وارد نمی کند. توجه مخصوص به استفاده از این رولیک ها ضروری به نظر میرسد. به دلیل اینکه، رولیک راهنما دلیل واقعی انحراف تسمه را از بین نمی برد. در نتیجه تسمه ممکن است روی رولیک راهنما سوار شود و یا در برخورد با آن آسیب ببیند .

بیشتر اوقات تسمه به سمت مرکز منحرف می شود و خود به خود درست میشود. در غیر این صورت توصه میشود تا از رولیک های راهنما در مکانهای مناسب و با ارتفاع کافی استفاده شود.