1. غلطک های استوانه ای

ادامه نواع غلطک های راهسازی

نسبتاً سبک و معمولاً با دست کشیده می شود
یکی از انواع غلتک های متحرک غلتک استوانه ای است. اینها از این نظر که وزن نسبتاً کمی دارند و توسط یک شخص رانده می شوند ، سنتی هستند . همه انواع دیگر غلطک های موجود در این لیست دارای همتای عقب و سوار هستند و گاهی اوقات هنوز از موتور استفاده می کنند.

غلتک های استوانه ای عمدتا برای پروژه های کوچک و خصوصی مانند کار در حیاط استفاده می شود. غلتک های استوانه ای معمولاً 1 متر قطر دارند و عموماً از آهن ، سنگ یا بتن ساخته می شوند.