رولیک با روکش لاستیکی پختی

رولیک ضربه گیر محل قرار گیری این رولیک‌ها، در مکانهای ریزش مواد بر روی تسمه نقاله می‌ باشد. به علت وارد آمدن نیروهای بیش از حد به تسمه، پیشنهاد می گردد

رولیک ضربه گیر محل قرار گیری این رولیک‌ها، در مکانهای ریزش مواد بر روی تسمه نقاله می‌ باشد. به علت وارد آمدن نیروهای بیش از حد به تسمه، پیشنهاد می گردد که از رولیک ضربه گیر استفاده گردد. این رولیک ها به دلیل داشتن روکش لاستیکی با ابعاد مختلف ایجاد فاصله نموده و از وارد شدن ضربه و ایجاد خرابی در رولیک های رفت و برگشت ممانعت به عمل می آورد.