تولید رولیک

تکنونوین با بیش از ۲۵ سال سابقه در تولید انواع رولیک های صنعتی، رولیک رفت، رولیک برگشت، رولیک راهنما و پایه رولیک در خدمت مشتریان عزیز می باشد.