رولیک تعویضی

قابل استفاده در معادن و کارخانه‌جات

رولیک نقاله در دو نوع تولید می گردد: فلزی، تفلونی
گاهی رولیک نوار نقاله با دو کارایی در نقاله عمل می کند:
1ـ رولیک جهت هدایت نوار نقاله
2ـ رولیک، تسمه نقاله را به صورت یو (u) به حرکت در می آورد