رولیک و کاربرد رولیک

رولیک ها اجزای پرکاربردی هستند که عملکردهای ساده و در عین حال شگفت آور، متنوع هستند ونقش مهمی را در تسهیل و پردازش حرکت مواد و محصول را ،در تولید و یا تنظیمات صنعتی دارند. در حالی که رولیک های استاندارد رولیک هایی هستند که در واقع مواد را لمس می کنند ، رولیک های نقاله نیز وجود دارد که در برنامه های نوار نقاله استفاده می شوند.

رولیک ها از مهمترین قسمت ها و اجزای تشکیل دهنده ی دستگاه  های نوار نقاله میباشند و دارای اندازه و قطر های متفاوت که بستگی به نوع نوار نقاله دارد میباشد . از انواع رولیک ها میتوان به رولیک رفت ، رولیک برگشت و رویلیک ضربه گیر اشاره کرد. رولیک های از چه ساخته میشوند؟ رولیک ها می توانند از مواد مختلف فلزی ساخته شوند و بسته به نوع کاربردشان گاهی با ماده دیگری مانند لاستیک پوشانده می شوند. اما می توان آنها را از پلاستیک نیز تهیه کرد و در عین تمیز بودن ، قیمت مناسب تری نیز دارند. رولیک ها را می توان در قطرها و طول های مختلف ایجاد و نصب کرد. زاویه نصب رولیک ها به پارامترهای زیادی از جمله سرعت انتقال ، نوع مواد و شیب بستگی دارد.